Korzyści karmienia piersią


Karmienie piersią, zgodnie ze współczesną wiedzą, jest jedynym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci zapewniającym im optymalny stan zdrowia i rozwój, zgodnie z ostatnim stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii.

Pokarm kobiecy jest substancją unikalną, żywą, dostosowującą swój skład w każdej chwili do potrzeb wzrastającego organizmu noworodka, niemowlęcia i małego dziecka. Jest wspaniałą, swoistą gatunkowo, niemożliwą do podrobienia substancją odżywczą, a dodatkowo zapewnia ochronę immunologiczną dziecku na cały okres karmienia, a nawet później.

Im więcej pokarmu dziecko otrzymuje tym efekt ochronny jest lepszy. Stąd najlepsze efekty ochronne ma wyłączne karmienie piersią, czyli podawanie dziecku tylko mleka matki (z dopuszczeniem witamin, leków itp.). Tak karmione niemowlę uznano za wzorzec wzrostu, zdrowia i rozwoju, z którym mają być porównywane inne metody żywienia. Również Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby karmić wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia, a następnie rozszerzając dietę dziecka kontynuować karmienie 2 lata lub dłużej. (WHA 55.25/2002)

Karmienie piersią stwarza unikalną, pozytywną więź między matką a dzieckiem. Te pozytywne relacje wpływają korzystnie na kształtowanie się dobrych relacji w całej rodzinie.
 

Z ostrożnością i rozwagą należy zlecać jakiekolwiek leki, substancje czy zioła matce karmiącej. Każda z nich może wywołać niepożądaną reakcję organizmu karmionego dziecka. Jednak nie należy zaniedbać leczenia matki tylko z tego powodu, że karmi dziecko piersią. Jak również błędem byłoby odstawianie dziecka od piersi na czas brania leków. Bowiem większość leków jest bezpieczna w stosowaniu podczas laktacji. Tylko niewielu preparatów należy unikać. Hale zwraca uwagę, że: zwykle pediatrzy czerpią informacje z ulotek dołączonych do leków, zamiast poszukać dokładniejszych informacji i umożliwić matkom karmienie piersią i stosowanie leków bez szkody dla dziecka.

Najpierw zastanów się, czy podanie leków jest niezbędne. Być może lek, który chcesz zastosować nie ma większego znaczenia dla terapii, ma tylko rolę wspomagającą.

Jeśli jednak podanie leku jest nieuniknione zastosuj poniższe zasady:

 • Wybieraj leki mało toksyczne, krótkodziałające, dobrze znane, o słabej wchłanialności (najlepiej o działaniu miejscowym lub wziewne), o dużych cząsteczkach, nie przenikające przez barierę krew – mózg, osiągające niskie stężenie w pokarmie (M/P ratio < 1).
 • Wybieraj taki sposób podawania leku, który utrudnia dotarcie leku do pokarmu: wziewny, miejscowy, doustny. Pamiętaj, że leki podawane dożylnie osiągają szybciej wyższe stężenie we krwi i w pokarmie niż podane inną drogą.
 • Większej uwagi wymaga podawanie leku młodszemu, choremu lub niedojrzałemu dziecku. Leki są lepiej metabolizowane w organizmie dziecka donoszonego niż urodzonego przedwcześnie.
 • Skoreluj czas podawania leku z karmieniami. Podawaj lek tuż po karmieniu, najlepiej przed najdłuższą przerwą (nocną, południową). Zwróć uwagę na okres półtrwania leku. Generalnie po 30-90 minutach po podaniu leku matce większość leków osiąga najwyższe stężenie podaniu matce. Wydzielanie z mlekiem trwa około 60 min. Nigdy nie karm w momencie, gdy spodziewasz się maksymalnego stężenia leku w pokarmie.
 • Niektóre leki są na tyle szkodliwe dla dziecka, że konieczne jest czasowe przerwanie karmienia piersią. Należy wtedy utrzymać laktację przez częste odciąganie pokarmu.

fizjologia laktacji

Gruczoł piersiowy jest symetrycznym gruczołem skórnym. Ilość wytwarzanego przezeń mleka nie zależy od jego wielkości. Gruczoł składa się ze średnio 9 stożkowatych płatów. (Ramsay 2004) Płaty utworzone są z płacików, które składają się z pęcherzyków mlecznych. To właśnie w nich tworzony jest pokarm. Pęcherzyki mleczne złożone są z nabłonka wydzielniczego otoczonego siecią komórek mięśniowych.

Pokarm z pęcherzyków przemieszcza się przewodami mlecznymi, aby po dotarciu do szczytu brodawki piersiowej wypłynać na zewnątrz. Od niedawna wiadomo, że w badaniach z wykorzystaniem technik ultrasonograficznych nie potwierdzono obecności pod otoczką opisywanych wcześniej zatok mlecznych, które były uważane za zbiorniki wydzielanego mleka. Przewody mleczne tworzą złożoną sieć rozgałęzień w całym gruczole. Podstawową funkcją przewodów mlecznych jest transportowanie pokarmu, mogą one zwiększać swoją średnicę, by dostosować się do zwiększonej ilości napływającego mleka. (Bołtruszko 2006)

Zrąb łącznotkankowy podtrzymuje tkankę gruczołową i tłuszczową.
 

jakpowstajepokarm1


Proces wytwarzania pokarmu jest regulowany na drodze dwóch odruchów nerwowo -hormonalnych.

Odruch wytwarzania pokarmu (prolaktynowy):
Ssanie piersi powoduje pobudzenie zakończeń nerwów czuciowych znajdujących się w skórze brodawki i otoczki. Bodźce są przekazywane do podwzgórza, a następnie do przedniego płata przysadki mózgowej, skąd uwalniana jest prolaktyna, która pobudza pęcherzyki mleczne do wytwarzania pokarmu.
 

jakpowstajepokarm2


Odruch wytwarzania pokarmu:

 • Odruch może być zaburzony przez: dokarmianie, dopajanie, podawanie smoczków.
 • Odruch pobudza prawidłowe, częste ssanie.


Odruch wypływu pokarmu (oksytocynowy):
Drażnienie brodawki piersiowej i ssanie piersi powoduje pobudzenie zakończeń nerwów czuciowych znajdujących się w skórze brodawki i otoczki. Bodźce są przekazywane do podwzgórza, a następnie do tylnego płata przysadki mózgowej, skąd uwalniana jest oksytocyna, która kurcząc komórki mięśniówki gładkiej wokół pęcherzyków i przewodów, powoduje wypływ mleka z piersi.
 

jakpowstajepokarm3


Odruch może być zahamowany przez:

 • silny ból
 • zdenerwowanie, niepewność
 • nikotynę i alkohol


Aby pobudzić odruch należy:

 • zapewnić matce spokój i wygodną pozycję do karmienia
 • odciągnąć niewielką ilość pokarmu
 • zrobić masaż mięśni szyi i karku
 • ocieplić pierś


Prawidłowy mechanizm ssania
 

jakpowstajepokarm4


Prawidłowe ssanie piersi jest podstawowym czynnikiem powodzenia w karmieniu piersią. Badania ultrasonograficzne umożliwiły obserwację zmian zachodzących w buzi dziecka w czasie ssania piersi.
U dziecka prawidłowo przystawionego pierś i brodawka szczelnie wypełniają jamę ustną. Brodawka sięga do granicy podniebienia miękkiego i twardego, jest unieruchomiona. Język obejmuje pierś od dołu i pokrywa dolne dziąsła.

Zaburzenia mechanizmu ssania:
Zaburzenia ssania prowadzą do wielu problemów laktacyjnych. Mogą być spowodowane:

 • Nieprawidłowym chwytaniem i ssaniem piersi
 • Podawaniem smoczków

Zespół NATURALNIE tworzą:

Współpracujemy z:

Przychodnia
CENTRUM NATURALNIE

ul. Żorska 267, 44-251 Rybnik

Telefon: 32/422 10 12,

Email: centrum@naturalnie.org.pl