Żywienie a zdrowie matki i dziecka

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

USG piersi


Żywienie a zdrowie matki i dziecka

Właściwa dieta to bardzo istotny element utrzymania zdrowia i dobrej kondycji. Niestety, w tym zakresie obserwowane są niekorzystne zmiany społeczne. Coraz częściej żywność, którą spożywamy dostarcza zbyt dużej ilości kalorii, a zbyt mało substancji odżywczych. Tym samym bardzo często mamy do czynienia z osobami, które są otyłe i niedożywione. (Z tego powodu zwiększa się odsetek osób otyłych i niedożywionych?)

W przypadku niemowląt najlepszym sposobem żywienia jest karmienie piersią, czyli karmienie naturalne. Powinno być ono jedyną formą żywienia niemowlęcia do ukończenia przez nie 6 miesiąca życia. Zagadnienie to jest na tyle istotne, że poświęcony jest mu oddzielny dział.

W celu popularyzacji właściwych zasad żywienia starszych dzieci oraz dorosłych, w tym kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią prowadzony jest projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. współfinansowany przez Szwajcarię, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia.

Wszystkie te zagadnienia są prezentowane na utworzonej w ramach projektu platformie edukacyjnej www.zachowajrownowage.pl.

Zapoznaj się również z Normami Żywienia dla Populacji Polskiej opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia.


Przychodnia CENTRUM NATURALNIE dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

USG piersi czy mammografia – które badanie wybrać?

 
Źródło: Wikimedia Commons; National Cancer Institute - US National Institutes of Health

Kobiety w różnym wieku mają do dyspozycji dwa badania obrazowe piersi – USG piersi i mammografię. Badanie ultrasonograficzne piersi zalecana jest do wykrywania łagodnych zmian nowotworowych piersi u młodych kobiet. Mammografia z kolei jest badaniem przesiewowym w kierunku raka piersi.

SPIS TREŚCI:
  • W jakim celu wykonuje się USG piersi i mammografię?
  • Kiedy i po co wykonuje się USG piersi?
  • Kiedy i po co wykonuje się mammografię?
  • Co jest lepsze – USG piersi czy mammografia?
  • USG piersi a wykrywanie łagodnych nowotworów piersi
  • Badanie piersi a hormonalna terapia zastępcza

W jakim celu wykonuje się USG piersi i mammografię?

Badania obrazowe gruczołu piersiowego – USG piersi i mammografię stosuję się u kobiet w celu profilaktycznej lub diagnostycznej oceny struktury gruczołu piersiowego. Ich głównym celem jest wczesne wykrycie zmian nowotworowych. Rak piersi u kobiet jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Aby przeciwdziałać wysokiej liczbie śmiertelnych przypadków związanych z tym nowotworem i zwiększyć ilość przypadków, w których podjąć można wczesne i skuteczne leczenie, zaleca się regularne profilaktyczne badania piersi.

Kobietom do 20 roku życia (a także starszym) zaleca się samobadanie piersi – stosując odpowiednie techniki dotyku dłonią należy zbadać tkankę piersi oraz węzły chłonne pod pachami. Samobadanie piersi najlepiej wykonywać raz miesiącu w okolicach 6–9dnia cyklu i najlepiej żeby to był co miesiąc ten sam dzień. Od 20 roku życia zaleca się wykonywanie USG piersi co 2 lata, a po 30 roku życia co rok. Badanie USG piersi jest nieszkodliwe, bezpieczne i niezwykle przydatne do wykluczenie niepojących zmian. Powyżej 35 roku życia zaleca się wykonywanie mammografii naprzemiennie z USG piersi. Natomiast w wieku 40–50 lat należy co 2 lata wykonywać mammografię. Należy pamiętać, że samobadanie piersi należy wykonywać jako badanie uzupełniające w przebiegu całego życia.

Wczesne wykrycie raka piersi może uchronić kobietę przed amputacją piersi, a przede wszystkim zapobiec przedwczesnej śmierci.

Kiedy i po co wykonuje się USG piersi?

Badanie USG piersi jest obrazową metodą diagnostyczną stosowaną do oceny struktur gruczołu sutkowego kobiety przy użyciu specjalnej sondy emitującej fale ultradźwiękowe oraz aparatu przedstawiającego uzyskany obraz. Fale ultradźwiękowe o odpowiedniej częstotliwości po wyemitowaniu przez głowicę rozchodzą się w narządzie, a napotykając granicę badanego ośrodka ulegają odbiciu. Poszczególne tkanki człowieka w odmienny sposób odbijają fale ultradźwiękowe przez co jest możliwe uzyskanie obrazu. Odbite fale trafiają ponownie do głowicy sondy, a następnie na ekranie monitora tworzy się czarno-biały obraz, dzięki któremu można prowadzić ocenę struktur narządu. Badanie USG piersi jest w stanie wykryć bardzo drobne zmiany w gruczole sutkowym (a także w innych narządach badanych tą metodą) od 0,1mm do 1 mm.

USG piersi można wykonać każdej kobiecie w dowolnym czasie. Jednak zalecanym terminem na wykonanie badania jest pierwsza połowa cyklu, tuż po zakończeniu miesiączki. W drugiej fazie cyklu piersi stają się bardziej tkliwe (co może skutkować odczuwaniem dyskomfortu podczas badania), a także pod wpływem hormonów mogą ulegać przebudowie, powiększają się, a tym samym utrudniają badanie. Czasami mogą wystąpić małe torbiele, które nie są obecne w pierwszej fazie cyklu.

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

---

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy realizowany od 2006 r. dedykowany jest dla kobiet z grupy wiekowej 25 - 59 lat, u których wskazane jest wykonywanie cytologii w interwale raz na 3 lata.

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi realizowany od 2006 r. skierowany jest do kobiet z grup wiekowych najwyższego ryzyka zachorowania na raka piersi, tj. 50-69 lat, u których wskazane jest wykonywanie badań mammograficznych w interwale raz na 2 lata.

W ramach ww. programów skryningowych prowadzona jest wysyłka imiennych zaproszeń na badania profilaktyczne cytologiczne i mammograficzne, realizowane są akcje edukacyjno - informacyjne i medialne w tym emisja spotów reklamowych promujących programy w regionalnych stacjach telewizyjnych i radio, produkowane i dystrybuowane materiały informacyjne o programach.

Ponadto prowadzona jest kontrola jakości wykonywanych badań cytologicznych i mammograficznych oraz audyt kliniczny zdjęć mammograficznych, dzięki czemu pacjentki mają zapewnione bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonywanych badań.

Przychodnia CENTRUM NATURALNIE dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Zespół NATURALNIE tworzą:

Współpracujemy z:

Przychodnia
CENTRUM NATURALNIE

ul. Żorska 267, 44-251 Rybnik

Telefon: 32/422 10 12,

Email: centrum@naturalnie.org.pl