co ma wpływ na płodność

Czytaj więcej

Żywienie a zdrowie matki i dziecka

Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy i populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi

USG piersi

Czytaj więcej

Leczenie raka prostaty

Czytaj więcej

skleroterapia

Czytaj więcej

Promocja zdrowia

Według Karty Ottawskiej promocja zdrowia umożliwia ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i jego poprawę przez podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu, kształtowanie potrzeb i kompetencji do rozwiązywania problemów zdrowotnych oraz zwiększanie potencjału zdrowia. Promocję zdrowia określa się także jako sztukę interwencji w systemy społeczne i dążenie, aby rozwijały się one w kierunku zdrowych środowisk.

Obecnie w krajach rozwiniętych zasadniczym celem zdrowia publicznego jest zapobieganie przedwczesnym zachorowaniom na tzw. choroby cywilizacyjne, czyli: choroby układu krążenia i nowotwory, urazy i wypadki, przewlekłe obturacyjne zmiany w układzie oddechowym, epidemie otyłości i cukrzycy, a także choroby zakaźne, w szczególności HIV/AIDS czy gruźlicę, które nadal powodują większość przedwczesnych zgonów i zagrażają jakości życia ludzi.

Współpraca ministra zdrowia z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Zdrowia w obszarze ochrony i promocji zdrowia współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Organy administracji publicznej, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, powierzają lub wspierają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Podstawą wyboru tematyki zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym są zadania określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007 – 2015 oraz priorytety zdrowotne określone przez Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj więcej

Korzyści karmienia piersią

Czytaj więcej

Przychodnia
CENTRUM NATURALNIE

ul. Żorska 267, 44-251 Rybnik

Telefon: 32/422 10 12,

Email: centrum@naturalnie.org.pl